Provinciale Kamers

De Provinciale Kamers zijn de lokale draaischijven van het notariaat. Sinds de nieuwe notariswet is het beroep immers per provincie gestructureerd. België telt tien provincies, maar de nieuwe notariswet voorziet een elfde, nl. Brussel-Hoofdstad.

De notaris blijft echter enkel bevoegd in het arrondissement van zijn standplaats. De notariswet bepaalt dat de Provinciale Kamers van notarissen o.a. bevoegd zijn om klachten te behandelen of te bemiddelen bij de afhandeling ervan. De Provinciale Kamers geven als derde ook advies in verband met discussies over de berekening van de erelonen.

Andere opdrachten van de Kamers zijn de handhaving van de tucht onder de leden van het provinciale genootschap, het toezicht op de boekhouding van de notariskantoren en de goedkeuring van ontwerpovereenkomsten van notariële associaties en de oprichting van notarisvennootschappen.