Hoe begint het vruchtgebruik?

Het vruchtgebruik kan je op verschillende manieren verkrijgen:

  • Doordat de wet je een vruchtgebruik toekent;
  • Door een overdracht;
  • Door een rechtshandeling.
 

Omdat de wet je een vruchtgebruik toekent

Het meest bekende voorbeeld van vruchtgebruik dat ontstaat door de wet, is het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgeno(o)t(e) op de goederen van zijn of haar overleden partner. Een ander voorbeeld is het wettelijk vruchtgebruik van ouders op de goederen van hun minderjarige niet-ontvoogde kinderen. Dit noemt met wettelijk vruchtgenot.

 

Door een overdracht of een voorbehoud van vruchtgebruik

Heel vaak worden onroerende goederen geschonken met “voorbehoud van vruchtgebruik”. Dit kan heel interessant zijn in het kader van vermogensplanning, aangezien het een manier is om een deel van je vermogen over te dragen aan de volgende generatie, zonder er controle van te verliezen.

Zo kan een vader een appartement schenken aan zijn kinderen “met voorbehoud van vruchtgebruik”. Het appartement komt dan in het vermogen van de kinderen, maar de vader mag gedurende zijn leven wel in het appartement blijven wonen of dit verhuren.

 

Door een rechtshandeling

Een vruchtgebruik kan evengoed door middel van een overeenkomst tussen partijen of een testament gevestigd worden. Vooral dat laatste komt vaak voor in het kader van een familiale erfopvolging.