Registratierechten
De gewestelijke overheden maken tal van verminderingen mogelijk die interessant kunnen zijn voor u als koper. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te verkrijgen rekening houdende met diverse factoren zoals bijvoorbeeld het abattement en de meeneembaarheid.

Erelonen
Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen. Een uitzondering vormen echter de sociale leningen: hier wordt het ereloon verminderd met de helft.

Diverse aktekosten
Elke akte geeft aanleiding tot kosten die de notaris u zal aanrekenen zoals recht op geschriften, stedenbouwkundige uittreksels en ander vastgoedinformatie, kadastrale uittreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften, fiscale- en nog tal van andere opzoekingen.

De op deze website vermelde diverse aktekosten zijn louter indicatief en kunnen worden aangepast naargelang de verschillen tussen de gewesten en de gemeenten, en in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier.
Een voorbeeld:
Een stedenbouwkundige opzoeking kost in de ene gemeente meer dan in de andere, een verkoop met meerdere verkopers kost meer dan een verkoop met één verkoper.

De notaris die gelast is met de voorbereiding van de akte kan u over dit alles meer informatie geven.