Berekening van de aktekosten voor standaardkrediet

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud.
Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beeïnvloeden.
Contacteer de notaris voor meer informatie.

Kredietbedrag
Hoofdsom hypotheek
Aanhorigheden hypotheek
Registratiebelasting / Registratierechten
Forfait registratie bijlage(n) € 100,00
Recht op geschriften € 50,00
Hypotheekkosten
        Hypotheekrecht
        Retributie
Ereloon
Administratieve kosten tussen € 700,00 en € 1.000,00
BTW

Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP), die u werd medegedeeld door uw bank, omvat bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten. Het Jaarlijks kostenpercentage houdt ook rekening met een bedrag van 1370,50€ inclusief het recht op geschriften, het vast registratierecht voor de bijlagen en de BTW die de overheid toekomen, evenals het maximaal bedrag aan administratieve kosten.

 

Registratiebelasting / Registratierechten*
Zoals bij een koopakte dienen bij een kredietakte eveneens registratierechten betaald te worden; deze worden berekend op het totaal van de hoofdsom en de aanhorigheden.

(* In Vlaanderen spreekt men van 'registratiebelasting', in Brussel en Wallonië zijn het 'registratierechten')

Erelonen
Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen. Een uitzondering vormen echter de sociale leningen: hier wordt het ereloon verminderd met de helft

Hypotheekkosten
Bij een kredietakte met hypotheekvestiging dient de akte ingeschreven te worden op het bevoegde hypotheekkantoor. Naast het hypotheekrecht dient hiervoor tevens een ereloon voor de hypotheekbewaarder voorzien te worden. Dit ereloon is, net zoals het ereloon van de notaris, door de overheid vastgelegd.

Administratieve kosten
Elke akte geeft aanleiding tot kosten die de notaris u zal aanrekenen zoals recht op geschriften, stedenbouwkundige uittreksels en andere vastgoedinformatie, kadastrale uittreksels, hypothecaire getuigschriften, fiscale- en nog tal van andere opzoekingen.
De op deze website vermelde administratieve kosten zijn louter indicatief en kunnen worden aangepast in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier.
Een voorbeeld:
Een stedenbouwkundige opzoeking kost in de ene gemeente meer dan in de andere, een krediet waarbij meerdere goederen in hypotheek gegeven worden kost meer dan een krediet met een hypotheek op slechts één goed.

De op deze website aangeboden berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule en houdt bijvoorbeeld geen rekening met een kredietdossier waarbij de waarborg opgesplitst wordt tussen een hypothecaire inschrijving en een hypothecaire volmacht.

De notaris die gelast is met de voorbereiding van de akte kan u over dit alles meer informatie geven en u een exacte berekening bezorgen voor uw kredietdossier.