Berekening van de aktekosten voor doorhaling hypotheek

 
Bedrag van de hypotheek
Hoofdsom
Aanhorigheden
Registratiebelasting / Registratierechten € 75,00
Hypotheekkosten € 287,00
Ereloon
Administratieve kosten
BTW
 

Deze berekening is slechts een indicatieve raming van de aktekosten, op basis van de huidige wetgeving (in voege op 1 maart 2017) en op basis van de informatie die u invult.  

De berekening wordt louter ter informatie gemaakt en is gebaseerd op een vereenvoudigde formule, waarbij enkel rekening wordt gehouden met het meest voorkomende geval van de doorhaling van één hypothecaire inschrijving op één enkel goed (perceel). Slechts de notaris die gelast is met de voorbereiding van de akte van doorhaling zal u een exacte berekening kunnen bezorgen die rekening houdt met al de gegevens van uw bijzonder geval, in het kader van het concrete dossier.

Deze berekening zal op geen enkele wijze als stavings- of bewijsstuk kunnen dienen ten aanzien van welke persoon, rechtspersoon, organisatie of (overheids)instantie dan ook.  

Uit het gebruik van deze berekeningsmodule kan u geen rechten ontlenen ten opzichte van FEDNOT. FEDNOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of nadelige gevolgen die eventueel zouden voortvloeien uit het gebruik van deze berekeningsmodule. Elk dossier is immers uniek en kan aanleiding geven tot hogere of lagere kosten ingevolge de mogelijke variabelen.