Hoe kan ik schenken?

Ons Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat iedere schenking, in principe, verplicht via notariële akte moet gebeuren.

Waarom?

Schenkingen zijn geen alledaagse handelingen. De wetgever wou dat de kandidaat-schenker bij deze belangrijke daad in zijn leven - die verregaande gevolgen kan hebben voor zijn vermogen - wordt bijgestaan door een onpartijdig raadsman in de figuur van de notaris. Een schenking heeft bovendien gevolgen voor het erfrecht en huwelijksvermogensrech zodat de notaris - specialist in die materies - de juiste persoon is om de burger hierin met raad en daad bij te staan.

Een miskenning van dat vormvoorschrift wordt zwaar afgestraft. Wie goederen wegschenkt via onderhandse akte doet eigenlijk een nietige schenking. Gelukkig loopt het niet altijd zo een vaart.

Een aantal  "alternatieve" schenkingstechnieken - die geen notariële tussenkomst vereisen - zijn toegelaten. Je leest die in de rubriek ‘schenken’.