Een testament opstellen

Op de eerste plaats erven mensen volgens de wet. Toch is het denkbaar dat sommige mensen zich niet helemaal kunnen vinden in de wettelijke regels die de verdeling van hun nalatenschap bepalen. Zo erven feitelijk samenwonende partners volgens de wet niet van elkaar, maar het is perfect mogelijk dat ze elkaar toch iets willen nalaten. Ons erfrecht hecht veel belang aan de familiale band tussen personen. Je kan echter ook een belangrijke emotionele band hebben met iemand buiten het traditionele gezin. Het is niet zeldzaam dat mensen iets willen nalaten aan een goede vriend, een petekind, een stiefkind of een bepaalde vereniging. In zo'n situaties kan een testament opstellen nuttig zijn.

 

Wat is een testament?

Een testament is volgens ons burgerlijk wetboek “een steeds herroepbare akte, waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt”

 
 

Nadenken over het lot van onze goederen zodra we er niet meer zijn, is niet vanzelfsprekend. Tegenover iemand die wat meer krijgt staat altijd iemand die wat minder krijgt.

Een testament heeft niet enkel gevolgen op financieel vlak. Het is de uiting van een keuze die je maakt op een bepaald ogenblik in je leven en die pas naar boven komt op het moment dat je er niet meer bent. Geen wonder dat een testament opstellen voor de meeste mensen toch iets confronterends is. Het testament beantwoordt nochtans al lang niet meer aan het stereotiepe beeld van een op een sterfbed geschreven plechtige brief.

Integendeel, een testament opstellen, kan vandaag soms een antwoord bieden op de knelpunten in ons erfrecht  voor de nieuwe samenlevingsvormen zoals de (bewuste) vrijgezellen, de nieuw-samengestelde gezinnen of  de gezinsvormen die afwijken van het kerngezin zoals we dat lang hebben gekend. Op het opstellen van een testament staat dan ook geen leeftijd. Het testament – is vandaag een modern en efficiënt instrument  om je vermogen te verdelen na je overlijden. Maar om zijn doel niet te missen, moet een testament correct, duidelijk en in de juiste vorm opgesteld worden.