Wie kan een testament opstellen ?

Iedereen die gezond van geest is,  niet onbekwaam verklaard is en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan zelf bepalen hoe zijn goederen na zijn overlijden zullen verdeeld worden.

 

 

Kan een minderjarige een testament opstellen?

Een minderjarige van 16 jaar zal slechts een legaat kunnen maken ter waarde van maximum de helft van de goederen die hij bezit. Als zijn beide ouders nog leven, zal hij zelfs maar over een vierde van zijn vermogen kunnen beschikken.

Vanaf 18-jarige leeftijd kan elke persoon over het geheel van zijn goederen beschikken.

Een hoge leeftijd speelt geen rol. Methusalem, op de gezegende leeftijd van 110 lentes, kan perfect een testament maken, zolang hij maar gezond van geest is. Of hij dezelfde gezondheid van geest zal hebben de dag van zijn overlijden maakt niets uit.