Wie kan een legaat ontvangen?

Minderjarigen of onbekwaamverklaarden kunnen in principe erven. Daarentegen belet de wet sommige personen om bij testament te erven. Zo zal iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater niet kunnen erven. Een ongeboren kind dat na het overlijden van de vader levensvatbaar geboren wordt, kan wél erven.

De dokters en apothekers die een persoon hebben verzorgd tijdens zijn ziekte kunnen ook niet aangeduid worden in een testament. Die mensen hadden immers een bijzondere band met de zieke persoon, waardoor de kans op beïnvloeding groter is.