Schenken

Mensen erven doorgaans op latere leeftijd. Meestal kunnen ze het geërfd kapitaal wat vroeger gebruiken, bijvoorbeeld bij de aankoop van een eerste woning of de start van een zaak. Bovendien zijn de successierechten in België relatief hoog. Het besef dat kinderen op late leeftijd erven en dat er ook successierechten verschuldigd zijn  als de kinderen erven,  spelen een belangrijke rol bij de beslissing om te schenken. Meer informatie over de manieren om te schenken, de soorten schenkingen en de tarieven kan je hier vinden.

 
 

Wat is een schenking?

Volgens ons burgerlijk wetboek is een schenking een akte waarbij een schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

Verschillende elementen zijn van belang.

  • Ten eerste is een schenking een akte. Dat betekent dat schenkingen in principe via een notariële akte gebeuren. Maar dat niet steeds het geval. Er zijn alternatieve schenkingstechnieken.
  • Vervolgens is een schenking - behalve voorde echtgenoten - onherroepelijk. “Gegeven is gegeven”; je kunt niet terugkomen op de schenking.
  • Bovendien veronderstelt een schenking een verarming. Je kunt als schenker de eigendom van een geschonken goed in principe niet behouden.
  • De schenker moet ook de bedoeling hebben om de begiftigde te bevoordelen. Je mag bijvoorbeeld niet schenken omdat je nog een schuld had bij de begiftigde.
  • Tenslotte is een schenking een overeenkomst tussen twee personen: de schenker schenkt een goed én de begunstigde moet die schenking aanvaarden.