De voordelen van een schenking

Goederen schenken heeft verschillende voordelen. Door bij leven kapitaal, aandelen, een onroerend goed, een familiale onderneming te schenken, verkleint het vermogen van de schenker. Is de begiftigde ook een erfgenaam, dan betekent dat dat hij  finaal minder erfbelasting zal moeten betalen. Bovendien kan de begiftigde al op jongere leeftijd van het goed of het kapitaal genieten. Wil de schenker de controle over het geschonken goed toch voor een stukje behouden?  Dan kan hij bepaalde voorwaarden en modaliteiten koppelen aan een schenking.

Je mag de fiscale voordelen van een schenking niet onderschatten: de schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting. Voor de schenking van roerende goederen (geld, rekeningen, juwelen, aandelen,…) geldt zelfs een vlak tarief van 3% (tarief in rechte lijn) of 7% (tarief voor 'anderen').