De invloed van schenkingen op het erfrecht

Schenken en erven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer iemand beslist om een deel van zijn vermogen bij leven te schenken, dan betekent dat dat die persoon “beschikt” over een deel van zijn vermogen. Dat geldt ook wanneer iemand beslist om een testament op te stellen. Een schenking heeft  een rechtstreekse invloed op het vermogen van een persoon.

Reden waarom mensen niet vrij en onbeperkt mogen schenken. De wetgever beschermt bepaalde erfgenamen, zoals de kinderen,  door ze een “reserve” toe te kennen. De reserve is een minimaal erfdeel waarop de kinderen altijd recht  hebben. Iemand die wil schenken, moet met die regel rekening houden.