De sociale instellingen

Het notariaat is niet alleen bekommerd om de consument, maar ook om het sociale welzijn van zijn medewerkers.

Daarom creëerde het notariaat een aantal sociale diensten, die de notarissen bijstaan om hun verplichtingen als werkgever na te komen, zoals o.a.:

  • Sociaal Secretariaat van Belgische notarissen
  • Gezinsvergoedingskas voor notarissen, politieke mandatarissen en vrije beroepen
  • Voorzorgskas van het Notariaat
  • Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden
  • Sociaal Fonds voor Notarisbedienden
  • Notarieel Vormingsinitiatief (NOTAVI)
  • Financieringsfonds voor de Tewerkstelling in het notariaat