Het reglement van orde

Een reglement van orde beschrijft hoofdzakelijk de leefregels, woonregels of orderegels over het gebruik van privé- en gemeenschappelijke delen. Het reglement van interne orde moet sinds kort ook wettelijk vastgelegde regels over de werking van de vereniging van mede-eigenaars bevatten.

Het reglement van orde behoort niet tot de statuten, maar het moet vandaag wel verplicht aanwezig zijn. Het document kan zowel onderhands, dit wil zeggen rechtstreeks tussen partijen, als notarieel opgesteld worden.

In het reglement van orde vindt men ook regels en afspraken terug over bv. geluidsoverlast, geurhinder, het niet-plaatsen van vuilnis in de gemeenschappelijke gang, het houden van huisdieren, het uur waarop deuren worden gesloten…

Het reglement van orde wordt in principe opgesteld door de mede-eigenaars en moet te allen tijde beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de vereniging van mede-eigenaars. Ook voor huurders is het van belang om die regels te kennen. Eigenaars moeten  die regels ook meegeven aan hun huurders of tenminste meedelen waar ze het reglement van orde kunnen raadplegen.