Het reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom bevat de regels over de onderlinge afspraken van de mede-eigenaars. Het is  het “organisatorisch” luik van de statuten. Ook het reglement van mede-eigendom moet notarieel opgesteld worden.

 

Wat bevat het reglement van mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom bevat volgende zaken :

  • De beschrijving van de rechten en de plichten van de mede-eigenaars

  • Hoe worden de lasten voor het onderhoud en de reparatie van de gemeenschappelijke delen verdeeld?

  • De regels overde algemene vergadering

Het reglement van mede-eigendom geeft het antwoord op tal van belangrijke vragen: Mogen bepaalde werken uitgevoerd worden? Mag een bewoner een bepaalde beroepsactiviteit uitoefenen? Hoe en wie mag de tuin gebruiken? Mogen appartementen worden samengevoegd? Kan ik de bestemming van mijn appartement wijzigingen?

Daarnaast wordt de werking van de algemene vergadering bepaald: Hoe moeten de leden uitgenodigd worden? Wat zijn de precieze bevoegdheden van de algemene vergadering?