Het Centraal Register voor Testamenten (CRT)

De databank CRT (Centraal Register voor Testamenten) bevat de gegevens van alle authentieke en internationale testamenten, alsook die van de eigenhandige testamenten die je in bewaring geeft aan een notaris door de testamentopmaker (testator) en die hem of haar verzocht heeft de gegevens ervan in te schrijven in het CRT.

 

 

Wat zit er in databank?

De databank bevat ook gegevens over andere vormen van uiterste wilsbeschikkingen (bijvoorbeeld contractuele erfstellingen, schenkingen tussen echtgenoten, regeling van de erfrechten tijdens de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, …) en over de huwelijksovereenkomsten die specifieke clausules bevatten die een invloed kunnen hebben op de afwikkeling van de nalatenschap.

In dit register worden enkel de gegevens over de identiteit van de testamentmaker (testator), de naam van de notaris en zijn kantoor, en de datum van de akte opgenomen. Met die gegevens zal het later (na het overlijden) mogelijk zijn om het testament terug te vinden.

Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang je leeft; andere personen kunnen niet achterhalen of je al een testament hebt opgemaakt. .

 

Wat na een overlijden?

Na het overlijden wordt het CRT geraadpleegd. Als je een overlijdensakte of enig andere document dat het overlijden bewijst, kan voorleggen (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …), kan het CRTmeedelen of er al dan niet een testament is bij een notaris en waar het bewaard wordt.

 

Hoe kan je het CRT raadplegen?

Momenteel bestaan er 3 verschillende manieren voor particulieren om een overleden persoon op te zoeken in het CRT:

  • Je kunt contact opnemen met een notaris, die verder het nodige zal doen en je verder zal begeleiden met aangepast advies volgens het dossier.
  • Je kunt een aanvraag tot opzoeking versturen (per post, fax of e-mail) naar de Steundienst Databanken van FEDNOT, samen met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden van de persoon bewijst (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …):
  1. per post: Bergstraat 30-34, 1000 Brussel
  2. per fax: 02/505.08.56
  3. per E-mail: crt@fednot.be 

          Je ontvangt daarna het bewijs van de opzoeking per post, fax of e-mail.

  • Je kunt ter plaatse bij FEDNOT (de Federatie van het Notariaat) terecht voor een opzoeking in het CRT, met een kopie van de overlijdensakte van de overledene, of een ander document dat het overlijden van de persoon bewijst. Een medewerker van de Steundienst Databanken zal onmiddellijk het bewijs van de opzoeking overhandigen aan de aanvrager.