Verdeling van de goederen

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) maken de ex-partners afspraken over hun goederen in de regelingsakte. Daarbij geven de ex-echtgenoten aan wie welke goederen krijgt en wie de schulden verder afbetaalt. Bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO) verlopen de zaken anders.

 

 

Hoe verloopt de verdeling van de goederen?

Bij een EOO wordt in principe een notaris aangesteld om over te gaan tot de vereffening- verdeling van het gemeenschappelijk huwelijksvermogen. Zijn de echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan zullen de partner uit onverdeeldheid moeten treden, want dan is er geen gemeenschappelijk huwelijksvermogen. De notaris die deze taak op zich neemt, wordt aangeduid in het vonnis.

Eventueel wordt ook een tweede notaris aangeduid om de afwezige of onwillige partij te vertegenwoordigen. Uiteraard kunnen de huwelijkspartners ook beslissen om onderling een regeling te treffen. Maar het bereiken van een onderlinge overeenkomst kan moeilijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de partners verschillende goederen moeten verdelen omdat ze een omvangrijk vermogen hebben opgebouwd.  

Eén van de ex-huwelijkspartners vraagt de notaris om zijn werkzaamheden te beginnen. De notaris roept de partijen op. Hij vraagt de huwelijkspartners meestal tegen de eerste bijeenkomst een aantal documenten mee te brengen.  Zo krijgt de notaris een duidelijk beeld van wat er te verdelen valt,  wat de schulden zijn en welke andere problemen er kunnen opduiken in het dossier. Hij zal ook vragen of de ex-partners het over bepaalde zaken onderling eens zijn. Soms maakt de notaris op dat moment een zogenaamd ‘PV van opening van de werkzaamheden op’.

Als de ex-parners of één van hen dat wenst, begint de notaris met de opmaak van een inventaris.

 
 

Wil je er zeker van zijn dat je alle documenten kan terugvinden voor het geval je ooit in zo'n situatie zou zitten? Met Izimi creëer je een eigen omgeving om belangrijke en vertrouwelijke informatie over je leven gratis op een veilige manier op te slaan, te organiseren en te delen. Denk maar aan afspraken die je maar met je (ex)-partner, inventarissen of vindplaatsen van belangrijke bewijsdocumenten.