Alimentatie bij een EOO

Huwelijkspartners zijn elkaar tijdens het huwelijk hulp en bijstand verschuldigd. Deze verplichting blijft bestaan na het einde van het huwelijk, onder vorm van alimentatie. Dit is een belangrijk punt.

Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) kan de economisch zwakke ex-huwelijkspartner alimentatie krijgen als hij of zij aantoont dat hij of zij behoeftig is. Behalve in buitengewone omstandigheden mag de duur van de uitkering niet langer zijn dan de duur van het huwelijk.

Een ex-huwelijkspartner die een zware fout heeft begaan of partnergeweld heeft gebruikt die de voortzetting van het samenleven onmogelijk maken, krijgt geen alimentatie.