Scheiden door onderlinge toestemming (EOT)

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming ( ‘EOT’) moeten de partners  op voorhand een overeenkomst opmaken waarin ze verplicht een regeling moeten treffen over een aantal materiële en familiale aangelegenheden.

 

 

Voordelen van de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming

Een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) verloopt doorgaans in een vreedzame sfeer omdat de partijen een akkoord over alle aspecten van hun echtscheiding treffen. Daarnaast biedt deze procedure het voordeel van een “2 in 1”-formule. Niet alleen de scheiding, ook de gevolgen ervan, zoals de verdeling van de goederen, worden geregeld.  Van zodra de E.O.T. is uitgesproken, is alles geregeld en afgerond. Daarnaast komt de notaris bij een EOT al tussen voordat de partners zich tot de rechtbank wenden om de echtscheiding uit te spreken.  De partners krijgen een voorafgaand advies en de notaris zal de rechtszekerheid van de akte garanderen.

 

 

 
 

Afspraken maken is verplicht

De partners moeten bij deze procedure op voorhand een overeenkomst opmaken waarin ze verplicht een regeling moeten treffen over een aantal materiële en familiale aangelegenheden, zoals:

  • de onderhoudsbijdragen voor de kinderen;
  • de verblijfsregeling van de kinderen;
  • een eventuele alimentatie van de ene partner aan de andere;
  • de verdeling van de goederen

Deze voorafgaande overeenkomst leggen de huwelijkspartners voor aan de familierechtbank, die de echtscheiding uitspreekt.

 

 
 

Bewaar je EOT-overeenkomst in je digitale kluis!

Je EOT-overeenkomst veilig bewaren is belangrijk! In de toekomst zal je deze overeenkomst misschien moeten bovenhalen om één en ander te wijzigen. Je kan veel toekomstige frustraties vermijden door deze overeenkomst te bewaren in Izimi, jouw veilige digitale kluis.