De alimentatie aanpassen in een EOT

Bij een EOT moeten de huwelijkspartners via een overeenkomst een regeling treffen over een aantal belangrijke punten, zoals de alimentatie. De ex-partners mogen niet zomaar de afgesproken alimentatie wijzigen. 

 

Meer of minder alimentatie?

Of een rechter een afspraak (bv. alimentatiegeld) achteraf nog kan wijzigen (bv. omdat de financiële situatie van één van de partners wijzigt), is een vraag die vaak terugkomt. Het antwoord op deze vraag hangt af van de datum van de afgesloten overeenkomst.

  • EOT-overeenkomsten die opgesteld werden vóór 1 september 2007 kunnen principieel niet meer gewijzigd worden als dit niet werd voorzien in de overeenkomst zelf. Dit geldt dus ook wanneer de uitkeringsgerechtigde echtgenoot hertrouwt of wanneer de inkomsten van de partners wijzigen. Ex-echtgenoten kunnen wel een nieuw akkoord sluiten.
  • Voor EOT-overeenkomsten die afgesloten zijn na 1 september 2007 gelden andere regels. De rechter kan hier de onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten wél aanpassen ten gevolgde van nieuwe omstandigheden die zich onafhankelijk van de wil van de ex-partners hebben voorgedaan. De ex-partner die een aanpassing wenst, moet dan wel bewijzen dat de omstandigheden effectief gewijzigd zijn sinds de echtscheiding. Zowel een verbetering als een verslechtering van de toestand komt in aanmerking, en bovendien is niet vereist dat de omstandigheden ingrijpend gewijzigd zijn. Let op, een rechter kan enkel een afgesproken bedrag verhogen of verlagen. Hebben de partijen hierover niets afgesproken of hebben ze uitdrukkelijk aangegeven dat ze elkaar géén onderhoudsuitkering verschuldigd zijn, dan kan de rechter zelf geen verplichting opleggen. De rechter is ook gebonden indien de partijen in de overeenkomst bepaalde voorwaarden hebben gesteld (bv. enkel verlagen, maar niet verhogen).
 

"Wat hadden we weer afgesproken?" bewaar een kopie van je EOT-overeenkomst in Izimi!

Het zou wel eens kunnen dat je samen met je ex-partner de EOT-overeenkomst terug vanonder het stof moet halen. En dat kan al eens voor stress zorgen. Al je belangrijke persoonlijke of officiële documenten bewaren, aanpassen, delen en het beheer daarvan waarborgen wanneer je daartoe niet meer in staat bent…met Izimi wordt dit kinderspel. Het Belgisch notariaat heeft voor jou een privé-ruimte ontwikkeld waar je al je belangrijke privé- en officiële documenten - zoals een overeenkomst in het kader van een echtscheiding - gratis kan opslaan en organiseren

Ben je benieuwd? Neem dan hier een kijkje. 

 
 

Dat er nogal verwarring en onzekerheid kan zijn wanneer ex-partners niets hebben voorzien in hun overeenkomst is duidelijk. Sinds 9 juni 2018 moeten ex-partners die elkaar geen alimentatie willen toekennen dit daarom ook expliciet vermelden in hun EOT-overeenkomst om latere interpretatieproblemen te voorkomen.