Moet ik mijn ex-partner onderhouden?

Ex-partners kunnen onderling afspreken dat de financieel sterkere partner alimentatie betaalt aan de financieel zwakkere partner. Of een rechter deze afspraken nadien nog kan wijzigen (bv. omdat de financiële situatie van één van de partners wijzigt), is een vraag die vaak terugkomt. Het antwoord is afhankelijk van de datum van de afgesloten overeenkomst.

 

 

EOT-overeenkomsten opgesteld vóór 1 september 2007

 

EOT-overeenkomsten opgesteld vóór 1 september 2007, kunnen niet meer gewijzigd worden als dit niet is voorzien in de overeenkomst zelf. Dit geldt ook wanneer de uitkeringsgerechtigde huwelijkspartner hertrouwt of wanneer de inkomsten van de partners wijzigen. Ex-partners kunnen wel een nieuw akkoord sluiten.

 

EOT-overeenkomsten afgesloten na 1 september 2007

 

Voor EOT-overeenkomsten afgesloten na 1 september 2007, gelden andere regels. De rechter kan hier de onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten wél aanpassen als er zich nieuwe omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van de ex-partners. De ex-partner die een aanpassing wenst, moet dan wel bewijzen dat de omstandigheden effectief gewijzigd zijn sinds de echtscheiding. Zowel een verbetering als een verslechtering van de toestand komt in aanmerking. Het is niet vereist dat de omstandigheden ingrijpend gewijzigd zijn. Let op, een rechter kan enkel een afgesproken bedrag verhogen of verlagen. Hebben de partijen hierover niets afgesproken of hebben ze uitdrukkelijk aangegeven dat ze elkaar géén onderhoudsuitkering verschuldigd zijn, dan kan de rechter zelf geen uitkering opleggen. De rechter is ook gebonden aan de voorwaarden die de partijen in de overeenkomst hebben opgenomen (bijvoorbeeld als ze zijn overeengekomen dat de alimentatie alleen kan verlaagd worden, maar niet kan worden verhoogd).

 

Geen alimentatie? Expliciet vermelden in de overeenkomst!

Het kan tot verwarring en onzekerheid leiden als de ex-partners niets hebben voorzien in de overeenkomst. Sinds 9 juni 2018 moeten ex-partners die elkaar geen alimentatie willen toekennen dit daarom ook expliciet vermelden in hun EOT-overeenkomst om latere interpretatieproblemen te voorkomen.

 
 

Bewaar je EOT-overeenkomst in je digitale kluis!

Bang dat je afspraken en je EOT-overeenkomst met de jaren verloren gaan? Met Izimi bewaar je alles veilig! Ontdek het hier