Hoe verloopt de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)?

Het verzoek tot echtscheiding wordt ingeleid bij verzoekschrift. Het wordt ondertekend door beide echtgenoten of door een notaris of door een advocaat. Bij het verzoekschrift horen een aantal documenten, zoals de regelingsakte (de echtscheidingsovereenkomst), de eventuele boedelbeschrijving een uittreksel uit de huwelijksakte, een uittreksel uit de akte van geboorte van de echtgenoten en de kinderen.

 

Wat zijn de verschillende stappen?

1. De huwelijkspartners maken afspraken over belangrijke punten en sluiten voorafgaandelijke overeenkomsten

    In de regelingsakte moeten de huwelijkspartners immers verplicht een overeenkomst maken over enkele belangrijke familiale en materiële aangelegenheden.

2. De rechter controleert of de inhoud van de echtscheidingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vormvoorschriften.

    Omtrent de huwelijkspartners wordt de wettelijkheid van de overeenkomst getoetst. De rechter kan de kinderen horen, die in staat zijn een eigen mening te uiten, en dit conform het Verdrag ter bescherming      van de rechten van het kind. De rechter kan voorstellen om de overeenkomsten over de kinderen te schrappen of te wijzigen.

3. De rechter spreekt de echtscheiding uit

 

 

Hoe lang duurt de procedure?

Sinds 1 september 2018 kunnen ex-partners eenvoudiger en sneller scheiden. Indien ex-partners onderling tot een akkoord komen over alle gevolgen van de echtscheiding, dan kunnen zij, via een verzoekschrift, een procedure tot echtscheiding inleiden. Er moet dan wel een akkoord bestaan over alle punten: de kinderen (verblijfsregeling, onderhoud), de verdeling van het gezinsvermogen (rekeningen, beleggingen, verzekeringen, de gezinswoning…) en eventueel: het onderhoudsgeld dat één van ex-echtgenoten zou ontvangen. Als de huwelijkspartners tot een akkoord komen over al deze punten, kan de procedure volledig schriftelijk gebeuren.

De rechtbank kan de partijen oproepen om persoonlijk te verschijnen als ze van oordeel is dat de getroffen regeling in strijd met de belangen van minderjarige kinderen. Als de rechter een verschijning beveelt, verschijnen de partijen binnen de maand na het neerleggen van het verzoekschrift voor de rechtbank om hun wil om  te scheiden te bevestigen.

 

 
 

Nieuw sinds 1 september 2018: Het verzoekschrift moet expliciet vermelden of er een onderhoudsbijdrage voor de ex-partner en/of de kinderen moet betaald worden. Ook als de partijen overeenkomen om geen onderhoudsbijdrage te betalen, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in het verzoekschrift!