Sociale verzekeringsfondsen

Of je nu start als zelfstandige in hoofberoep of in bijberoep, je bent altijd verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds én bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat sociale verzekeringsfonds int elk kwartaal de sociale bijdragen. Die moet je betalen om een sociale bescherming te genieten. Zo ontvang je gezinsbijslag (inclusief kraamgeld), een pensioen en een uitkering bij moederschap, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. De meeste verzekeringsfondsen helpen je ook om een aanvullend pensioen, bovenop het wettelijk pensioen, op te bouwen.

Verder kan je rekenen op een overbruggingsrecht, een uitkering als je de activiteiten later noodgedwongen moet stopzetten.

Maar let op! Hoewel zelfstandigen in bijberoep sociale bijdragen betalen, bouwen zij geen bijkomende rechten in de sociale zekerheid op. Zij kunnen beroep doen op het sociaal vangnet dat voortvloeit uit hun hoofdactiviteit, bijvoorbeeld als werknemer.