De bedrijfsrevisor

Voor de oprichting van een onderneming heb je niet altijd een bedrijfsrevisor nodig. Je moet als startende ondernemer een beroep doen op een revisor als je een vennootschap opricht én als je daarbij andere goederen inbrengt dan geld. Je kan bij de oprichting van een vennootschap ook goederen inbrengen, bijvoorbeeld een stuk grond of vastgoed. Het is dan aan de revisor om de waarde van zo’n inbreng in natura van de oprichters te beoordelen en daarvan, in alle onafhankelijkheid, een verslag op te maken.

In grotere bedrijven is het de taak van de revisor om de jaarrekeningen te controleren en de betrouwbaarheid ervan te waarborgen. Dan treedt hij als commissaris op. In de ondernemingswereld moeten leveranciers, kredietgevers of werknemers erop kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een correct beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van je bedrijf.