Erkende ondernemingsloketten

De ondernemingsloketten zijn in het leven geroepen om je te helpen bij het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten. Zij zorgen ervoor dat je als ondernemer wordt geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer krijgt. Ben je btw-plichtig, dan brengt het ondernemingsloket de btw-administraties op de hoogte dat je ondernemingsnummer moet geactiveerd worden als btw-nummer. Verder controleert het ondernemingsloket of je de diploma’s en/of vergunningen hebt die eventueel nodig zijn om je als zelfstandige te vestigen.

Elk ondernemingsloket heeft meerdere kantoren over het hele land. Een lijst met erkende ondernemingsloketten en een zoekfunctie voor een ondernemingsloket in jouw buurt, vind je op de website van de FOD Economie