De notaris

De notaris komt op de proppen als je beslist om de activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Indien jij zelfstandig binnen een éénmanszaak wenst te blijven, kan je ook bij hen een verklaring van onbeslagbaarheid van je gezinswoning vastleggen om je eigen woning te beschermen tegen de rechtsvorderingen van je professionele schuldeisers. Kies je voor een vennootschap, dan kan de notaris je helpen bij de keuze van de juiste vennootschapsvorm. Of nog: hij zorgt ervoor dat je het geschikte juridische jasje kiest. Om je daarbij te helpen ontwikkelde de Federatie van het Notariaat (Fednot) trouwens een handige tool: StartMyBusiness.

 

Voor de meeste vennootschapsvormen zoals een besloten vennootschap (BV), een coöperatieve vennootschap (CV) of een naamloze vennootschap (NV) is een authentieke oprichtingsakte vereist, een belangrijk document dat door een notaris wordt opgemaakt. Dat heeft zo zijn redenen. Zo kijkt de notaris na of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Hij checkt of de oprichters een financieel plan hebben opgesteld. Hij controleert of de aandeelhouders voldoende middelen in de vennootschap inbrengen. Ook informeert hij oprichters en bestuurders over hun rechten en plichten.

Tot slot maakt de notaris de statuten op, zeg maar de spelregels die gelden in je bedrijf. In de statuten staat wat het voorwerp is van de vennootschap, hoeveel bestuurders er zijn, hoe ze worden benoemd, hoe ze kunnen worden afgezet, hoe de aandeelhouders hun aandelen kunnen overdragen, enzovoort. De statuten zijn daarom het belangrijkste onderdeel van de oprichtingsakte (zie veelgestelde vragen).

Ook als je een eenmanszaak voert en geen vennootschap hebt, kan je bij de notaris terecht. De notaris kan een verklaring van onbeslagbaarheid van je gezinswoning opmaken. Zo bescherm je de gezinswoning tegen de aanspraken van je schuldeisers als ondernemer.