De banken en verzekeraars

Als je een bedrijf opstart, is de kans reëel dat je voor een krediet aanklopt bij een bank. Omdat deze financiële instellingen voldoende waarborgen eisen voor de terugbetaling van het verstrekte krediet, kijken ook zij erop toe dat je geen onbezonnen risico’s neemt. Vergeet als starter ook niet om je goed te informeren over de verzekeringen die je kan en/of moet afsluiten. Als ondernemer neem je risico’s. Verzekeraars spelen daar op in en bieden een waaier aan verzekeringsproducten aan, zoals verzekeringen die een tussenkomst bieden als je aansprakelijkheid als bestuurder in het gedrang komt, brandverzekeringen of verzekeringen tegen arbeidsongevallen.