De koper geniet 6% voor de aankoop indien:

  • de aankoop door één (of meerdere) natuurlijke persoon (personen) gebeurt
  • de aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime
  • de koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn
  • het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat
  • het een zuivere aankoop betreft; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking
  • de koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

Opgelet: voor de aankoop van een onroerend goed dat niet onder deze voorwaarden valt, is het tarief van 10% nog altijd van toepassing!

 

 
 

Vermindering registratietarief voor Ingrijpende Energetische Renovatie

Het standaardtarief kan worden verminderd tot 5% indien de woning voor een belangrijk deel energetisch wordt gerenoveerd (“Ingrijpende energetische renovatie”) binnen de 5 jaar na de aankoop van de woning.

Meer informatie over de voorwaarden van Ingrijpend energetische renovatie kan je terugvinden op www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER.

Voor een de aankoop van een gezinswoning dat ook een beschermd monument is, bedraagt het tarief 1%, mits minstens 5% investering in behoud van het onroerend erfgoed.

Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in verhuur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) bedraagt het tarief eveneens 7%.