Opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst

In tegenstelling tot de optie, is het inlassen van een opschortende voorwaarde geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Meestal wordt die voorwaarde gesteld door de kandidaat-koper.

 

Een veel voorkomende opschortende voorwaarde is dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening krijgt van de bank.

Dat wordt best voldoende gedetailleerd:

  • binnen welke termijn moet de bank de financiering toekennen?

  • welk bedrag moet de bank lenen?

  • op welke wijze moet de koper de verkoper inlichten over de toekenning of weigering van de financiering?

Een ander voorbeeld is de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, eventueel gekoppeld aan een milieuvergunning.

Een opschortende voorwaarde moet  precies worden geformuleerd. De notaris kan de partijen hierbij helpen.