Een heldere verkoopovereenkomst... voor de drie gewesten!