Na de notariële akte

Het werk van het notariskantoor stopt niet wanneer de verkoper de sleutel heeft overhandigd aan de koper. Na de akte moet de notaris nog een aantal zaken regelen om het dossier af te sluiten.

 

Wat gebeurt er nog na het ondertekenen van de akte?

Na de ondertekening van de akte stuurt de notaris een afschrift van de notariële akte naar het Kantoor Rechtszekerheid (het hypotheekkantoor) waar de notariële akte wordt overgeschreven. Die overschrijving is van het allergrootste belang. Slechts daarna is de verkoop tegenstelbaar aan derden, wat betekent dat die derden vanaf de overschrijving met de overdracht moeten rekening houden.

Zolang de akte niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor:

  • hebben derden nog geen officiële kennis van de overdracht en zouden zij nog altijd beslag kunnen laten leggen op het verkochte goed;

  • kunnen zij nog een hypotheek laten inschrijven of andere voor de koper onaangename initiatieven nemen.

De notaris zal er dus voor zorgen dat de aankoopakte zo snel mogelijk wordt overgeschreven.

Binnen de 15 dagen na de ondertekening van de notariële akte zal de notaris er ook voor zorgen dat de registratierechten verschuldigd op de aankoop betaald worden aan het registratiekantoor.

De koper moet die registratierechten aan de notaris betalen vóór de akte wordt getekend, samen met de erelonen en aktekosten.

Bovendien moet de notaris de verkoop aan verschillende administraties en instanties melden (Agentschap Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, syndici…)