Verplichte bijlagen

Met het oog op de bescherming van de koper of bouwheer, moet zowel aan de onderhandse overeenkomst als aan de authentieke akte, drie documenten verplicht worden bijgevoegd.

 

Het gaat om volgende bijlagen:

  • De nauwkeurige plannen en bestekken, zodat de koper of bouwheer zo nauwkeurig mogelijk geïnformeerd wordt over het voorwerp van de overeenkomst
  • De statuten van het gebouw (indien het gaat om de oplevering van een appartement)
  • De basisvoorwaarden inzake de gewestelijke overheidstegemoetkomingen

In sommige gevallen worden volgende documenten eveneens bijgevoegd aan de notariële akte:

  • Het architectenattest, indien bij de authentieke akte betaling wordt gevraagd voor de reeds uitgevoerde werken
  • Een afschrift van de overeenkomst waarbij een waarborg wordt verleend (wanneer de koper of bouwheer werkt met een “niet-erkende” aannemer)