De aansprakelijkheidsregels

De Wet Breyne voorziet in een grote bescherming voor de koper-bouwheer. De aansprakelijkheidsregels die gelden naar aanleiding van een woningbouw gaan dan ook verder dan bij de “klassieke” verkoopovereenkomsten.

 

Daarbij gelden volgende belangrijke punten:

  • De koper-bouwheer heeft een sterke bescherming door het uitvoeren van een “dubbele oplevering”. Enerzijds geeft de “voorlopige oplevering” deze kans aan de bouwheer om zelf gebreken vast te stellen, anderzijds zal de “definitieve oplevering” het moment zijn waar de bouwheer de werken aanvaardt. De termijn tussen de opleveringen bedraagt in principe één jaar en wordt de “waarborgtermijn” genoemd.
  • De regels in verband met koop en aanneming over de verborgen en zichtbare gebreken zijn van toepassing voor overeenkomsten die vallen onder het toepassingsgebied van de wet Breyne.
  • Na de definitieve oplevering blijft de koper-bouwheer wel nog gedekt voor verborgen zware gebreken.
  • Het regime van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing. Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de opeenvolgende eigenaars van het gebouw, met dien verstande dat enkel de oorspronkelijke verkoper/aannemer/promotor kan worden aangesproken.
 

 

Andere verplichtingen voor de aannemers/verkopers/promotoren?

  • Een aannemer moet zich uiteraard houden aan de plannen die goedgekeurd werden met de stedenbouwkundige vergunning. Er geldt een wettelijke verplichting om gedurende de uitvoering van de werken de stedenbouwkundige vergunning en het dossier (met daarin de plannen) op de werf aanwezig te houden.
  • Op elke aannemer rust een waarschuwingsplicht. De aannemer die meent dat de aan hem opgedragen werken niet uitgevoerd kunnen worden volgens de regels van de kunst, moet de koper daarvan verwittigen.