Meeneembaarheid

De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.

Er bestaan twee vormen van meeneembaarheid:

Meeneembaarheid door verrekening

Indien de oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom. Dit noemt men de meeneembaarheid door verrekening.

Meeneembaarheid door teruggave

Indien een nieuw goed, bestemd tot hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend. Dit noemt men de meeneembaarheid door teruggave.

Het mee te nemen bedrag aan betaalde registratierechten is in beide gevallen steeds beperkt tot een maximum van € 12.500. Dit bedrag kan evenwel geïndexeerd worden.

Tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan twee jaar verlopen. Enkel indien u eerst een bouwgrond aankoopt en pas later uw eerste woning verkoopt (meeneembaarheid door teruggave) geldt een termijn van 5 jaar. Indien u een gebouw aankoopt dat nog niet bewoonbaar is, wordt dit ook beschouwd als bouwgrond. 

 
 

De regels omtrent meeneembaarheid en abattement zijn complex ? raadpleeg uw notaris voor een correcte berekening.