Onder bepaalde voorwaarden kunnen de op een verkochte hoofdverblijfplaats betaalde registratierechten in mindering worden gebracht (“meegenomen worden”) van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning of bouwgrond.

Er bestaan twee vormen van meeneembaarheid:

 

Meeneembaarheid door verrekening

Indien de oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom.

 

 

Meeneembaarheid door teruggave

Indien een nieuw goed, bestemd tot hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend.

 

Voorwaarden om te genieten van de meeneembaarheid

  • Je moet een natuurlijke persoon zijn (geen vzw of vennootschap);
  • Het moet om een ‘echte’ aankoop gaan, waarvoor een effectieve prijs wordt betaald
  • Beide onroerende goederen moeten gelegen zijn in het Vlaams Gewest
  • Tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan twee jaar verlopen. Enkel als je eerst een bouwgrond aankoopt en pas later je eerste woning verkoopt (meeneembaarheid door teruggave) geldt een termijn van 5 jaar. Als je een gebouw aankoopt dat nog niet bewoonbaar is, wordt dit ook beschouwd als bouwgrond;
  • Je moet in een periode van 18 maand voor de aankoop van het nieuwe goed of verkoop van het oude goed, je hoofdverblijfplaats hebben gehad in je eerste woning;
  • De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers:
  1. binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
  2. binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
 

Grenzen aan de meeneembaarheid

Er gelden ook grenzen:

  • Het meeneembaar bedrag kan nooit meer dan 13.000 bedragen in totaal en 6.500 indien twee kopers in gelijke delen aankopen (bedrag sinds 1 januari 2021);
  • Ze kunnen nooit meer bedragen dan het bedrag van het wettelijk aandeel in de rechten verschuldigd voor de aankoop van het nieuwe goed;
 
 

De regels omtrent meeneembaarheid en abattement zijn complex ? raadpleeg uw notaris voor een correcte berekening.