De opschortende voorwaarde

In tegenstelling met de optie is de inlassing van een opschortende voorwaarde geen eenzijdige verbintenis, maar een overeenkomst waarbij koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Meestal wordt deze voorwaarde gesteld door de kandidaat-koper.

 

Een veel voorkomende opschortende voorwaarde bestaat erin dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening bekomt.

Dit wordt best voldoende gedetailleerd:

  • binnen welke termijn moet de financiering toegekend worden;
  • welk bedrag moet gefinancierd worden;
  • op welke wijze zal de verkoper ingelicht worden over het al dan niet toekennen van de financiering?
 

Een ander voorbeeld is de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, eventueel gekoppeld aan een milieuvergunning.

Een opschortende voorwaarde moet heel precies worden geformuleerd.Consulteer daarom uw notaris.