De notariële akte

Wanneer de onderhandse verkoopovereenkomst zorgvuldig is opgesteld, is het dan nog nodig een notariële akte te laten volgen?

Op het eerste zicht is er inderdaad geen wezenlijk verschil en kan men zich afvragen of één van beide akten niet overbodig is. Dit is echter niet het geval, want enkel de notariële akte is een authentieke akte, wat betekent dat zij rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor.

Tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariïele akte zal de notaris een aantal opzoekingen doen en controles uitvoeren, zodat de verkoop met zekerheid definitief kan worden afgesloten.
Hij zal ook een aantal wettelijk verplichte opzoekingen doen: zo zal hij moeten nagaan of de verkoper geen belastingen meer verschuldigd is aan de staat of achterstallen heeft bij de sociale zekerheid.
Pas nadat deze controles zijn gebeurd en de resultaten van de opzoekingen bekend zijn, zal de notariële akte kunnen getekend worden.

 

Een afschrift van de notariële akte wordt door de notaris - na de ondertekening van de akte - overgemaakt aan het hypotheekkantoor waar de notariële akte wordt overgeschreven.
Deze overschrijving is van het allergrootste belang. Slechts daarna is de verkoop tegenstelbaar aan derden, wat betekent dat deze derden vanaf de overschrijving met de overdracht moet rekening houden.

Zolang de akte niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor:
• hebben derden nog geen officiële kennis van de overdracht en zouden zij nog altijd beslag kunnen laten leggen op het verkochte goed;
• kunnen zij nog een hypotheek laten inschrijven of andere voor de koper onaangename initiatieven nemen.
De notaris zal er dus voor zorgen dat de aankoopakte zo snel mogelijk wordt overgeschreven.

Binnen de 15 dagen na de ondertekening van de notariële akte zal de notaris er ook voor zorgen dat de registratierechten verschuldigd op de aankoop betaald worden aan het registratiekantoor.
De koper moet deze registratierechten aan de notaris betalen vóór de akte wordt getekend, samen met de voorziene erelonen en aktekosten.