De regels inzake de tienjarige aansprakelijkheid

De regels rond de tienjarige aansprakelijkheid bepalen dat aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs, ontwerpers en zelfs verkopers gedurende tien jaar moeten instaan voor de gebreken aan het bouwwerk of aan één van de hoofdbestanddelen daarvan die de stabiliteit in het gedrang brengen. Het zijn dus in hoofdzaak de aannemers die werken uitvoeren aan de ruwbouw of belangrijke onderdelen van het gebouw die rekening moeten houden met de tienjarige aansprakelijkheid.

 

Voorbeelden van gebreken die onder deze regels vallen zijn onder meer: grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk, gebreken ten gevolge van de ongeschiktheid van de grond, ernstige stoornissen die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen, waterdichtingsproblemen…

 

Voor appartementen geldt een bijzondere regeling. Sommige appartementen kunnen immers verkocht worden met toepassing van de Wet Breyne, terwijl andere appartementen er niet onder vallen omdat ze al voltooid zijn op het moment dat ze verkocht worden. Dit zou voor een ongelijke bescherming zorgen. Daarom geldt de regel dat zodra één appartement wordt verkocht met toepassing van de regels van de Wet Breyne, de appartementen die verkocht worden na de voltooiing eveneens genieten van de tienjarige aansprakelijkheid.

 

De regels inzake de tienjarige aansprakelijkheid zijn van openbare orde. Partijen kunnen er contractueel niet van afwijken en aannemers kunnen hun aansprakelijkheid niet contractueel beperken. Ingeval de koper aan de aannemer vraagt om werken aan te vatten die zijn tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang brengt, moet hij die werken weigeren.

 
 

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer begint te lopen vanaf het moment van de definitieve oplevering. Partijen kunnen hier wel van afwijken (bijvoorbeeld in het geval ze hebben afgesproken dat de aanvaarding van de werken na de “voorlopige” oplevering gebeurt).

Elke opeenvolgende eigenaar kan de vordering instellen, maar de vordering kan wel maar ingesteld worden tegen de oorspronkelijke verkoper.