De dubbele oplevering

De Wet Breyne bepaalt dat de oplevering van een woning verplicht in twee fases gebeurt. Deze opeenvolgende fases zijn de “voorlopige oplevering” en de “eindoplevering” (of “definitieve oplevering”). De bedoeling van de dubbele levering is dat de woning alle seizoenen doorstaat. Het is een soort van “testfase” voor de koper/bouwheer. Bij de oplevering van een appartement moeten zowel de privatieve- als de gemeenschappelijke delen (zoals de trappenhal, de lift, de inkomhal,…) voorlopig en definitief opgeleverd worden.

 

De voorlopige oplevering: gevolgen

Bij een voorlopige oplevering krijgt de bouwheer/koper de mogelijkheid om zelf vast te stellen dat de werken beëindigd zijn. In de praktijk zal de koper een rondgang krijgen in de voltooide woning of het voltooide appartement en er de sleutels van krijgen.

De voorlopige oplevering is een belangrijk moment. Op dat moment kan de bouwheer/koper nagaan of er geen zichtbare gebreken, tekortkomingen of fouten aanwezig zijn. Stelt hij later nog gebreken vast, dan kan hij vanaf het moment van de voorlopige oplevering tot het moment van de eindoplevering opmerkingen formuleren. De termijn (“waarborgtermijn of onderhoudsperiode”) tussen de voorlopige- en definitieve oplevering bedraagt minstens één jaar. In die periode moet de koper/bouwheer de aannemer, verkoper of promotor aanspreken, indien dit nodig zou zijn, zodat deze laatste de waarneembare bouwkundige gebreken of tekortkomingen kan herstellen en dus op correcte wijze het gebouw kan leveren. De voorlopige oplevering is voor de koper/bouwheer dus een soort garantie dat de werken correct worden afgewerkt.

 

Daarnaast gaan de risico’s (vernietiging, beschadiging, brand,…) van het gebouw in principe ook over op de koper/bouwheer vanaf de voorlopige oplevering.

Tot slot lopen vanaf de voorlopige oplevering geen vertragingsboetes meer. De koper/bouwheer kan zich vanaf de voorlopige oplevering ook niet meer beroepen op de nietigheid van de overeenkomst (als de overeenkomst ongeldig werd opgesteld).

 

De eindoplevering

De eindoplevering is het moment van de aanvaarding van de werken. Na de eindoplevering kan de koper niet terugkomen op bepaalde “zichtbare” gebreken. Merk op dat het hier enkel gaat om lichte zichtbare gebreken. Voor de zware zichtbare gebreken die de stevigheid van het gebouw beïnvloeden blijft de aannemer, verkoper of promotor nog tien jaar aansprakelijk.

 

Vormvereisten

  • Zowel de voorlopige als de eindoplevering van het bouwwerk kan slechts bewezen worden aan de hand van een tegensprekelijk, tussen partijen opgemaakt document (het zogenaamde “proces-verbaal van oplevering”).
  • Indien de koper weigert om tot de oplevering over te gaan, moet hij dat, samen met de redenen waarop hij zich steunt, ter kennis brengen aan de verkoper of de aannemer via een aangetekend schrijven.
 
 

De opleveringen zijn cruciale momenten bij de bouw van een onroerend goed. Deze opleveringen brengen immers gevolgen teweeg voor de koper/bouwheer.

Let op, de koper/bouwheer kan over deze opleveringen zelf afspraken maken met de verkoper, bouwpromotor of aannemer.