Aansprakelijkheid voor (lichte) verborgen gebreken

Wanneer de werken in hun geheel voltooid zijn en de opdrachtgever of de koper het bouwwerk in gebruik kan nemen, vindt de voorlopige oplevering plaats. Kleine gebreken en onvolkomenheden of het niet voltooid zijn van kleine werkjes beletten de voorlopige oplevering niet. Maar dit betekent niet dat de aannemer/verkoper deze niet moet wegwerken. Voor deze kleine zaken wordt dan een voorbehoud gemaakt bij de voorlopige oplevering.

 

Er zijn immers gevallen waarbij gebreken niet zichtbaar zijn voor een normale en voorzichtige koper tijdens de voorlopige oplevering, maar wel reeds aanwezig waren. Deze kunnen dan nog doorgegeven worden aan de tegenpartij om deze te laten herstellen / aanpassen.

De koper kan de medepartij dus aanspreken voor verborgen “lichte” gebreken. Het gaat om gebreken die niet voldoende ernstig zijn om onder de tienjarige aansprakelijkheid te vallen, maar die wel van die aard zijn dat ze door de koper-bouwheer niet aanvaard zouden geweest zijn, mocht deze laatste ze gezien hebben op het moment van de voorlopige oplevering.

 

De definitieve oplevering leidt tot de goedkeuring en de aanvaarding der werken.

 

Ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw beïnvloeden worden gedekt door de “tienjarige” aansprakelijkheid van de aannemer, verkoper of bouwpromotor. Welke in beginsel begint te lopen vanaf de definitieve oplevering, doch contractueel (wat toegelaten is) vaak wat de startdatum betreft vervroegt wordt naar de voorlopige oplevering.

 
 

Er is een minimumtermijn van één jaar tussen de voorlopige en de definitieve oplevering, zodat het bouwwerk alle seizoenen (en dus o.a. minstens 1 winter) kan meemaken.