Wat met de gezinswoning?

In principe blijft de bescherming van de gezinswoning gelden. Dit betekent dat de partners niet zomaar eenzijdig kunnen overgaan tot de verkoop van de gezinswoning. De instemming van de andere partner zal vereist zijn, zelfs als slechts één van de partners eigenaar is. 

De gezinswoning is de woning waar de huwelijkspartners werkelijk wonen. Meestal is dat de woning waar de echtgenoten zijn gedomicilieerd. Maar het kan ook een ander adres zijn, bijvoorbeeld als de partners hun domicilie hebben gevestigd op het adres waar ze hun professionele activiteiten uitoefenen. De gezinswoning is de woning waar de partners en de eventuele kinderen werkelijk samenwonen. Daarom worden tweede verblijven aan zee of in de Ardennen niet als “gezinswoning” bestempeld.  

 

De gevolgen als je getrouwd blijft

Als je apart leeft zonder te scheiden, blijven de regels die van toepassing zijn op gehuwden gelden. En dat heeft belangrijke gevolgen.

In principe blijft de bescherming van de gezinswoning gelden. De gezinswoning is de woning waar de huwelijkspartners werkelijk wonen. Meestal is dat de woning waar de echtgenoten zijn gedomicilieerd. Maar het kan ook een ander adres zijn, bijvoorbeeld als de partners hun domicilie hebben gevestigd op het adres waar ze hun professionele activiteiten uitoefenen. De gezinswoning is de woning waar de partners en de eventuele kinderen werkelijk samenwonen. Daarom worden tweede verblijven aan zee of in de Ardennen niet als “gezinswoning” bestempeld.