Naar wie gaat mijn erfenis?

Wanneer de overledene geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet de erfgenamen aan. Erven gebeurt immers niet zomaar willekeurig, maar in een welbepaalde volgorde.

 

 

Erven gebeurt in een bepaalde volgorde

De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens hun bloedverwantschap. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit. De rangschikking ziet er als volgt uit:

  1. alle afstammelingen van de erflater: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …
  2. de ouders van de erflater samen met zijn broer(s) en zuster(s) en/of hun afstammeling(en)
  3. alle bloedverwanten in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders…
  4. ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes.

De langstlevende partner heeft in ons erfrecht een bijzondere plaats. Zonder af te doen aan de hierboven beschreven principes, erft de langstlevende gehuwde partner de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Minstens erft de langstlevende gehuwde de gezinswoning en de inboedel in vruchtgebruik. Dat is de zogenaamde reserve. 

De wettelijk samenwonende partner erft het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Feitelijk samenwonende partners erven wettelijk gezien niet. Langstlevende ongehuwde partners hebben géén erfrechtelijke reserve.