De vermomde schenking

Een vermomde schenking is een schenking die wordt verwezenlijkt onder de vorm van een ander contract dat niet weergeeft wat de ware bedoelingen van de partijen zijn. Een andere contractvorm wordt als het ware als masker naar de buitenwereld toe gebruikt om een schenking die er achter schuil gaat te vermommen. In het geheim spreken de contractspartijen onder mekaar af dat ze in werkelijkheid een schenking beogen, maar de buitenwereld ziet iets totaal anders.

Men voelt zo aan dat dergelijke technieken zich in de grijze zone bevinden van wat mag en niet mag. Bedrog en veinzerij zijn hier nooit ver af. De notaris kan hier uiteraard niet aan meewerken. We raden aan om de techniek van de vermomde schenking niet te gebruiken. Achteraf kan deze zuur opbreken en tot juridische conflicten leiden.