De onrechtstreekse schenking

Bij een onrechtstreekse schenking gebruikt de schenker openlijk ook een ander soort contract dan een schenking. Het vermogen van de schenker verschuift naar dat van de begiftigde, zonder de zaken naar de buitenwereld toe anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Men gebruikt daarbij een neutrale en autonome rechtsfiguur, waarmee bedoeld wordt een handeling waaruit niet meteen afgeleid kan worden of de eigendomsoverdracht die ze teweegbrengt als een schenking bedoeld is of niet.

Het schoolvoorbeeld is het afsluiten van een levensverzekeringscontract met een derde persoon (degene die men wil begiftigen) als begunstigde. Een ander voorbeeld is de verkoop van een onroerend goed aan zijn kind tegen een onrealistisch lage prijs.