De handgift

Een handgift is een vormvrije schenking die geldig tot stand komt door de materiële overhandiging van het geschonken goed door de schenker aan de begiftigde

Let op: omdat voor dit type van schenking de materiële overdracht zo cruciaal is, kunnen slechts bepaalde goederen het voorwerp van een handgift uitmaken. Geld, meubilair, juwelen, kunstvoorwerpen, … komen hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking. Het gaat dus om welbepaalde materiële roerende goederen.

 

Strikt gezien is de opmaak van een schriftelijk document niet noodzakelijk

De handgift komt immers perfect rechtsgeldig tot stand door de loutere materiële overhandiging. In de praktijk is het wel aan te raden om een geschreven bewijs van de handgift op te maken. Dit bewijs wordt best na de handgift zelf opgesteld. Het gebeurt immers vaak dat de erfgenamen zich, na de dood van de schenker, keren tegen de begunstigde van de handgift en juridische gevechten voeren voor de rechtbank. Ze gaan ervan uit dat de begunstigde de goederen niet geschonken heeft gekregen maar wel op een sluikse, onrechtmatige wijze afhandig heeft gemaakt van de overledene tijdens zijn leven. Om dit te vermijden is het raadzaam toch een geschreven document van de handgift op te stellen. De notaris kan u hierbij helpen.

 

Opmaak van een geschrift ook fiscaal van belang

De opmaak van geschreven handgiftdocumenten kan ook vanuit fiscaal oogpunt van belang zijn. Met een geschreven document kan de begiftigde bewijzen dat de handgift meer dan drie jaar voor het overlijden plaatsvond, waardoor men geen erfbelasting moet betalen. Bovendien kunnen de handgiftdocumenten bij een plotse ziekte van de schenker binnen de drie jaar na de handgift gebruikt worden om nog snel de lage schenkingsbelasting op roerende goederen te registreren en zo uit de hogere successietarieven te blijven.