De bankgift

De bankgift is een schenkingsvorm die heel vaak voorkomt. Waarin verschilt de bankgift van een handgift? Een echte handgift van geld voltrekt zich als volgt: de schenker haalt een geldsom van zijn rekening af, overhandigt de begiftigde de som geld waarna de begiftigde de ontvangen som op zijn rekening plaatst. Bij een bankgift daarentegen wordt het geld eenvoudigweg via overschrijving van de bankrekening van de schenker overgeschreven naar de bankrekening van de begiftigde. Een zuivere bancaire transactie dus.

De bankgift is een geldige schenkingsvorm. Het moet dan wel uit de feiten blijken dat de bankoverschrijving gepaard ging met een begiftigingsinzicht.

Toch moet men er bij de bankgift op letten niet in het vaarwater te komen van een nietige rechtstreekse schenking. Laat u daarom ook bij een bankgift adviseren door uw notaris.