Wat erft de langstlevende echtgenoot?

De echtgenoot krijgt in het erfrecht een bijzondere plaats. Gehuwd zijn en wel of geen kinderen hebben, geeft binnen het erfrecht een totaal verschillend resultaat. Laten wij enkele herkenbare situaties overlopen.

 

De overledene was gehuwd en had kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap, de kinderen krijgen de blote eigendom. Alle kinderen van de overledene, uit een vorig of uit het laatste huwelijk, buitenhuwelijkse en geadopteerde, zijn gelijkgesteld en hebben dezelfde rechten.

De kinderen krijgen ieder een gelijk deel. Als een kind vooroverleden is (of verworpen heeft of onwaardig is om te erven), dan erven zijn kinderen in zijn plaats. Zijn er geen kinderen, dan gaat zijn deel naar zijn broers en zussen.

 

De overledene was gehuwd en had geen kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt de hele gemeenschap in volle eigendom en het vruchtgebruik van de eigen goederen van de echtgenoot.  De blote eigendom van deze goederen gaat naar de familie van de overledene in deze volgorde:

  • de broers en zussen, met vader en/of moeder als zij nog leven;
  • de vader én moeder wanneer de overledene geen broers of zussen had;
  • de vader of moeder als er geen broers en/of zussen zijn en een van de ouders al is overleden. Samen met die vader of moeder erven dan ook de grootouders, ooms en tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes langs de kant van de overleden ouder en dit in deze volgorde;
  • de ooms, tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes.

Zolang de weduwe of weduwnaar leeft, moet de familie haar of hem het gebruik en het genot van die eigen goederen laten. 

 

De overledene heeft geen verdere familieleden en geen kinderen

Als de overledene geen kinderen en ook geen verdere familieleden nalaat, dan erft de langstlevende echtgenoot de hele nalatenschap in volle eigendom

Een speciale bescherming is voorzien voor de gezinswoning met de huisraad. De weduwe of weduwnaar zal deze woning steeds mogen betrekken en gebruiken, wie ook blote eigenaar is. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

 
 

De echtgenoten kunnen elkaar meer geven dan het deel waarin de wet voorziet. Zij moeten dan wel een testament in elkaars voordeel opstellen.