De langstlevende partner

Samenwonende partners die met elkaar samenwonen, bouwt heel wat zaken met elkaar op. Bij heel wat koppels ontstaat vroeg of laat een solidariteitsgevoel tussen de partners. Ze hebben samen lief en leed gedeeld en vaak willen de partners elkaar beschermen voor het geval één van hen zou overlijden.

 

Huwen

Gehuwde partners genieten van de grootste bescherming wat het erfrecht betreft. De wet kent een specifiek erfrecht toe aan de langstlevende echtgenoot, namelijk de gehele nalatenschap in vruchtgebruik. Wat de langstlevende echtgenoot precies zal erven, hangt af van het gekozen huwelijksvermogensstelsel en de andere bloedverwanten die erven. Zo zal de situatie er anders uitzien naargelang een gehuwd koppel al dan niet kinderen heeft. Meer informatie hierover vindt u hier.

Opgelet, naast een wettelijk erfrecht geniet de langstlevende echtgenoot ook van een beschermd minimum erfdeel (de reserve). Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonenden hebben ook een wettelijk erfrecht, maar dit is veel beperkter dan dat van gehuwden. De langstlevende wettelijk samenwonende partner is erfgenaam als hij met de erflater een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.

De langstlevende wettelijk samenwonende partners erven het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel, terwijl de langstlevende gehuwde partners de gehele nalatenschap in vruchtgebruik erven. Wettelijk samenwonende koppels die elkaar méér of minder willen nalaten, kunnen hierover advies vragen bij de notaris. Meer informatie hierover vindt u hier.

Opgelet, wettelijk samenwonende partners hebben geen minimaal beschermd erfdeel. Ze kunnen elkaars erfrecht dus beperken of zelfs volledig ontnemen via testament.

 

Feitelijk samenwonen

Feitelijk samenwonende partners hebben geen wettelijk erfrecht, ongeacht hoe lang ze al samenwonen. Indien deze partners elkaar “iets” willen nalaten, moeten ze zelf initiatief nemen om dit te regelen. De notaris zal een aantal oplossingen kunnen aanreiken. Meer informatie hierover vindt u hier.

 
 

Wettelijk gezien erft niet iedere langstlevende partner. De samenlevingsvorm (huwen, wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen) is bepalend om te weten of je al dan niet erft van elkaar.