Registratierechten (schenkingsrechten)
Zoals bij een koopakte dienen bij een schenkingsakte eveneens registratierechten (hier schenkingsrechten genoemd) te worden betaald. Deze worden berekend op de waarde van de schenking en verschillen onder andere naargelang de verwantschap tussen de schenker en de begiftige en de aard van het geschonken goed.

Erelonen
Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen.

Diverse aktekosten
Elke akte geeft aanleiding tot kosten die de notaris u zal aanrekenen zoals recht op geschriften, stedenbouwkundige uittreksels en ander vastgoedinformatie, kadastrale uittreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften, fiscale- en nog tal van andere opzoekingen.

De op deze website vermelde diverse aktekosten zijn louter indicatief en kunnen worden aangepast naargelang de verschillen tussen de gewesten en de gemeenten, en in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier.
Een voorbeeld:
Een stedenbouwkundige opzoeking kost in de ene gemeente meer dan in de andere, een schenking van meerdere onroerende goederen kost meer dan een schenking van één onroerend goed.

De notaris die gelast is met de voorbereiding van de akte kan u over dit alles meer informatie geven.