langs de actiefzijde:

  • de verdeling van de inboedel en de lichamelijke roerende goederen;
  • de verdeling van de rekeningen, gelden en effecten;
  • in voorkomend geval, de regeling met betrekking tot de handelszaak of de familiale vennootschap;
  • de verdeling van de eventuele schuldvorderingen;
  • het lot van de levensverzekeringen en het pensioensparen.
 

langs de passiefzijde:

  • de regeling van de schulden: zowel wat betreft de hypothecaire kredieten als wat betreft de andere kredieten, zoals een autolening of een lening op afbetaling;
  • de regeling omtrent de betaling van schuldsaldo- en brandverzekeringscontracten;
  • de regeling omtrent nog te betalen of nog verschuldigde belastingen;
  • de regeling van het huurrecht.