Wijziging van de overeenkomst tijdens de procedure

De echtgenoten kunnen gezamenlijk een wijzigende overeenkomst aan de rechter voorleggen indien:

  • er nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden plaatsvinden waardoor de toestand van één van de echtgenoten of hun kinderen ingrijpend gewijzigd wordt.

De rechter kan uit eigen beweging beslissen om de kinderen te horen.
Aangezien er tussen echtgenoten die meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven geen verschijning meer is, dienen zij die de overeenkomsten nog wensen te wijzigen, dit ten spoedigste aan de notaris of de rechtbank te melden.